Upit na rezervaciju u Villi Aurum

Osobni podaci pacijenata

Ime i prezime:
Telefon:
Mobitel:
Adresa:
Email:*
Država:

Na koji način želite da Vas kontaktiramo

Moguće je odabrati više odgovora

Poziv
SMS
E-mail

Tip smještaja:

Villa Aurum - Dvokrevetna soba/noćenje s doručkom
Villa Aurum - Jednokrevetna soba / noćenje s doručkom
Datum dolaska:
Datum odlaska:

Broj osoba na smještaju

Odrasli:
Djeca:

Tijekom boravka želimo koristiti medicinske usluge

Odaberite željene usluge

Ukoliko Vi ili osobe s kojima dolazite u pratnji imaju ograničenja u pokretljivosti (hod s pomagalom, osobe sa invaliditetom) ili obavljanju dnevnih rutina, molimo opišite

Suglasan/suglasna sam sa politikom koja se odnosi na moje osobne podatke. Osobnim podacima podrazumijevaju se sve informacije prikupljene i pohranjene u formi koja omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom) ili indirektno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba.
Osobni podaci se prikupljaju u svrhu rezervacije, smještaja i korištenja usluga u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj – Rovigno. (link)
Podnesi zahtjev za naručivanje