SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

POLIKLINIKA

 • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku lokomotornog sustava
 • Ambulanta za fizijatrijsku dijagnostiku - EMNG
 • Ambulanta za elektrofiziologiju - EMNG
 • Ambulanta za ortopediju i traumatologiju
 • Ambulanta za ortopedsku dijagnostiku (RTG)
 • Ambulanta za dječju ortopediju
 • Pedijatrijska neurorazvojna ambulanta
 • Ambulanta za ortopediju - hitna ambulanta (radnim danom od 08 do 15 sati)
 • Ambulanta za neurologiju
  • terapijski postupak liječenja boli i bolnih stanja akupunkturom provodi se srijedom od 08 do 16 sati u dogovoru sa specijalistom neurologom
 • Ambulanta za ultrazvuk - doppler karotida
 • Ambulanta psihologa
 • Ambulanta logopeda

Za sve informacije vezane uz naručivanje kontaktirajte jedinicu za centralno naručivanje, prijam i otpust pacijenata na broj telefona: +385 (0)52 537 124 ; +385 (0)95 633 3229 ili putem e-mail adrese: prijemni@bolnica-rovinj.hr