CENTRALNO NARUČIVANJE ZA BOLNIČKO LIJEČENJE I SPECIJALISTIČKI PREGLED

Naručivanje pacijenata obavlja se putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje. Upisivanje se vrši u ambulantama poliklinike i u fizikalnoj terapiji.

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJA

Radnim danom od 11:30 – 14:30

Telefon: +385 95 6333 229, ++385 52 537 124

Telefaks: +385 52 811 301

E-mail: prijemni@bolnica-rovinj.hr

Podaci za naručivanje su slijedeći:

 • Vrsta naručivanja: (bolničko liječenje, specijalistički pregled, EMNG)
 • Ime i prezime
 • Matični broj osiguranika (podatak iz zdravstvene knjižice, ukoliko matični broj ne postoji onda se navede broj osigurane osobe)
 • Kontakt adresa pacijenta i broj telefona/mobitela pacijenta

Naručivanje je moguće obaviti:

 • OSOBNO: u prijemnom uredu u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj - Rovigno
 • TELEFONOM-om: +385 95 6333 229 ili +385 52 537 124
 • TELEFAX-om: na broj +385 52 811 301 na način da šalju preslik uputnice ili preslik nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom 
 • E-MAIL-om: na adresu prijemni@bolnica-rovinj.hr uz obvezno ispunjavanje traženih podataka. ( u privitku se može dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom).

PRILIKOM DOLASKA NA STACIONARNU REHABILITACIJU PUTEM HZZO-A POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • uputnica
 • ukupna medinska dokumentacija koja je predana na liječničko povjerenstvo i odobrenje od lječničke komisije HZZO-a za bolničko (stacionarno) lječenje.
 • Broj telefona pacijenta

 

DOKUMENTACIJA ZA PACIJENTE KOJI PLAĆAJU SAMOSTALNO:

 • pacijente koji plaćaju samostalno: ukupna medicinska dokumentacija
 • broj telefona pacijenta

Nakon primitka potpune medicinske dokumentacije bit ćemo u mogućnosti po istoj postupiti, odnosno istu staviti na listu čekanja.

*Pacijenti prilikom dolaska na stacionarnu rehabilitaciju dužni su sa sobom ponijeti lijekove za kronične bolesti za vrijeme trajanja stacionarne rehabilitacije

FIZIKALNA TERAPIJA

E-mail: fizikalna.terapija@bolnica-rovinj.hr

Telefon: +385 95 6333 230

NARUČIVANJE ZA FIZIKALNU TERAPIJU VRŠI SE PUTEM MAIL ADRESE: fizikalna.terapija@bolnica-rovinj.hr

Broj telefona služi isključivo za informacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Interna D1 uputnica
 • Nalaz
 • Karton sa bar kodom

Kontakti

 • Adresa: Luigi Monti 2, 52210 Rovinj
 • Centrala: +385 (0)52 81 10 11
 • ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr

Centralno naručivanje

RADNO VRIJEME: 07:00 - 15.00

TELEFONSKO NARUČIVANJE ILI UPITI PUTEM TELEFONA: 12:00 – 15:00

Ambulanta

 • Tel: +385 (0)52 53 71 26