SLUŽBA ZA EKONOMSKO – FINANCIJSKE POSLOVE

RUKOVODITELJICA SLUŽBE ZA EKONOMSKO - FINANCIJSKE POSLOVE

Danijela Križman Puhar, spec. univ. oec.

danijela.krizman-puhar@bolnica-rovinj.hr

052 537 100

RUKOVODITELJICA ODJELA ZA NABAVU

Ariana Žufić, mag.oec.

nabava@bolnica-rovinj.hr

052 537 141