UPUTE ZA IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA ILI PRITUŽBE


1. NAČIN IZRAŽAVANJA PRITUŽBE ILI PRIGOVORA


Osoba može prigovor ili pritužbu izraziti na slijedeće načine:

 • izjavom osoblju ustrojbene jedinice(osoblju na odjelu, ambulanti, itd) na koju se prigovor odnosi
 • izjavom rukovoditelju odjela,glavnoj sestri odjela,odgovornom fizioterapeutu na koje se prigovor odnosi
 • upisom pritužbe u Knjigu prigovora koja se nalazi odjelu ili ambulanti
 • predajom pritužbe u Urudžbeni zapisnik
 • izravnim obraćanjem Upravi. Prigovor/pritužba priopćava se Ravnatelju bolnice, zamjeniku ravnatelja, glavnoj sestri bolnice, predsjedniku Povjerenstva za kvalitetu
 • upućivanjem pritužbe elektroničkom poštom na e-mail adresu: dojmovi.bolnicarovinj@gmail.com
 • Putem obrasca kojeg je moguće skinuti u PDF formatu ili u DOC formatu


2. ZABILJEŽBA PRIGOVORA/ PRITUŽBE

 • kada se prigovor izjavi osoblju ustrojbene jedinice, ako je prigovor osnovan,osoblje je dužno pristupiti otklanjanju činjenica zbog kojih je prigovor upućen. Ako to nije moguće korisnika se upućuje da prigovor uputi rukovoditelju odjela ili drugim putem.
 • kada se prigovor izjavi rukovoditelju odjela ili glavnoj sestri odjela, odgovornom fizioterapeutu ,dužni su pristupiti otklanjanju činjenica zbog kojih je prigovor upućen. Ako to nije moguće ili smatraju da prigovor nije utemeljen korisnika pritužbe upućuju da prigovor podnese Upravi bolnice.
 • kada je pritužba upisana u Knjigu prigovora, glavna sestra odjela odnosno odgovorni fizioterapeut obavještavaju rukovoditelja odjela a rukovoditelj odjela obavještava Upravu bolnice.
  pritužbe pristigle kroz Urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom prosljeđuju se Upravi bolnice.


3. ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE


Uprava u roku od osam radnih dana od zaprimanja pritužbe upućuje odgovor osobi koja je podnijela pritužbu. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti osobu koja je podnijela pritužbu pismeno se obavještava da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti u roku daljnjih 15 radnih dana, uz obrazloženje razloga kašnjenja.

4. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE


Mateo Šturman, mag.iur., e-mail: pravnik@bolnica-rovinj.hr ,  tel: 052/537-102

Kontakti

 • Adresa: Luigi Monti 2, 52210 Rovinj
 • Centrala: +385 (0)52 81 10 11
 • bolnica-rovinj@pu.t-com.hr

Centralno naručivanje

RADNO VRIJEME: 07:00 - 15.00

TELEFONSKO NARUČIVANJE ILI UPITI PUTEM TELEFONA: 12:00 – 15:00

Ambulanta

 • Tel: +385 (0)52 53 71 26